�nscrierea �n �nv���m�ntul pre�colar
�nscriere �n �nv���m�ntul primar

Informa�ii (aici)

Informa�ii (aici)
 
Erasmus+

Abordarea european� a pred�rii - garan�ie a calit��ii �i succesului profesional, proiect de mobilitate �n domeniul educa�iei �colare 2014-2016 (site proiect)
Stagii europene pentru formarea profesional� �n domeniul electronicii, proiect de mobilitate �n domeniul form�rii profesionale-VET 2017-2018 (aici)
1, 2, 3, Play math with me! 2018-2020 (aici)
Stagii europene pentru reu�ita profesional�, proiect de mobilitate �n domeniul form�rii profesionale-VET 2019-2020 (aici)

 
Nout��i

Informa�ii, anun�uri, nout��i (aici)
Pentru asigurarea unui climat de legalitate �i pentru monitorizarea adecvat� a riscurilor �i vulnerabilit��ilor de corup�ie �n sistemul educa�ional, �n perioada organiz�rii �i desf�ur�rii examenelor na�ionale sunt puse la dispozi�ie:
- TEL VERDE 0800801100 (telefon gratuit), la care cet��enii pot semnala toate neregulile ap�rute �n organizarea �i derularea examenelor na�ionale;
- http://www.educatiepentruviitor.edu.ro - site dedicat semnal�rii eventualelor fapte de corup�ie

 
O �coala modern�, aproape de tine!
 
Legisla�ie

Structura anului �colar 2019-2020 (cite�te)
Statutul elevului (cite�te)
Legea Educa�iei Na�ionale (cite�te)
Regulamentul-cadru de organizare �i func�ionare a unit��ilor de �nv���m�nt preuniversitar aprobat prin OMENC� nr.5079/2016 (aici)
Metodologia de acordare a burselor (aici) cu modificare (aici)
Informa�ii suplimentare (aici)

Program

Audien�e directori
Director
: mar�i �i joi, �ntre orele 12.00-14.00 (Liceu, str.Sibiului nr.61)
Director adjunct: luni �i miercuri, �ntre orele 12.00-14.00 (�coala nr.3, str.Laborator nr.45)
Secretariat �i contabilitate
Program de lucru cu publicul: luni-joi, �ntre orele 12.00 - 14.00
Informa�ii (aici)

 
Acest domeniu a fost inregistrat prin ROMARG.RO
web hosting by ROMARG.RO
Domenii .ro si Gazduire site

Upload: Wednesday 07/05/2003
LastUpdate: Monday, 06/01/2020 18:43
webmaster: Denis A. Berger e-mail

Articolele nu angajază decât responsabilitatea autorilor lor şi nu reflectă în mod necesar opinia redacţiei.
Reproducerea integrală sau parţială a oricărui material fără acordul scris al redactiei este interzisă